Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseOldal nyomtatása

FATCA tájékoztató

 

A FATCA mozaikszó jelentése

A FATCA az Amerikai Egyesült Államokban 2010-ben elfogadott és kihirdetett Foreign Account Tax Compliance Act (külföldi számlák adómegfelelésére vonatkozó törvény) rövidítése.


A FATCA célja

FATCA célja egyrészt a magyar adóhatáság (NAV) és az amerikai adóhatóság (IRS) közötti információ csere szabályozásával annak biztosítása, hogy az amerikai adóalanyok az USA-n kívüli pénzügyi eszközeik tekintetében is megfizessék az adót, másrészt az információgyűjtés és információcsere az Egyesült Államokbeli pénzügyi intézmények által kezelt, magyar illetőségű személyek által birtokolt számlákról.


A FATCA által keletkezetett új kötelezettségek

Biztosító FATCA-val kapcsolatos, ügyfelek felé megnyilvánuló kötelezettségei:

A FATCA új kötelezettséget keletkeztetett mind az ügyfelek, mind a pénzügyi szolgáltatók, így Társaságunk részére is. A biztosítóknak adóügyi illetőségvizsgálatot kell végezniük meghatározott életbiztosítások esetén, szerződéskötéskor a szerződő, szerződő személyét érintő szerződésmódosításkor az új szerződő, kifizetéskor pedig a kedvezményezett vonatkozásában.

Az illetőségvizsgálat eredményétől függően, FATCA érintettség esetén a Biztosító a magyar adóhatóság felé köteles adatot szolgáltatni, minden év június 30. napjáig. A NAV az adatokat továbbítja az amerikai adóhatóság felé.


Az ügyfeleket FATCA-val kapcsolatos kötelezettségei:

Az ügyfeleket (szerződő, és szolgáltatáskor a kedvezményezett) nyilatkozattételi kötelezettség terheli a FATCA érintettségről, mely kötelezettségnek a szerződő szerződéskötéskor  ajánlati lapon, illetve szerződő módosítás esetén az új szerződő, továbbá a biztosítási szolgáltatás teljesítésekor a kedvezményezett az adóügyi illetőség nyilatkozat megnevezésű nyomtatvány kitöltésével tud eleget tenni. A kötelezettség mind természetes személyekre, mind gazdálkodó szervezetekre (jogalany) kiterjed.

A szerződőt változás bejelentési kötelezettség terheli. Amennyiben a Szerződő adóügyi illetőségében változás következik be, akkor azt azonnal, de legkésőbb a változás beálltától számított 30 napon belül köteles bejelenteni a Biztosítónak.

 

A Nyilatkozattétel elmulasztásának következménye

 

Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget nyilatkozat tételi kötelezettségének,  vagy megtagadja bármely Egyesült Államokbeli kapcsolatra utaló adat megadását, illetve a kért dokumentumok benyújtását, a Biztosító a FATCA - törvény alapján jogosult szerződéskötéskor az ajánlatot elutasítani, meglévő szerződéses jogviszony fennállása esetén pedig Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként és Számlatulajdonosként minősíteni, és ekként a NAV felé adatot szolgáltatni.

 

FATCA érintettségre utaló jelek

 

Egyesült Államokbeli kapcsolatra utaló információk

 

Természetes személyek esetében:

 

 • egyesült államokbeli születési hely
 • egyesült államokbeli állampolgárság (ha többes, akkor is)
 • egyesült államokbeli állandó lakcím
 • egyesült államokbeli levelezési cím
 • egyesült államokbeli telefonszám
 • meghatalmazott vagy képviselő egyesült államokbeli lakcíme
 • ha az ajánlat felvétele során amerikai adókötelezettségről nyilatkozik

 

Egyéni vállalkozó, vagy gazdasági szervezet esetén:

 

 • egyesült államokbeli székhely
 • a cégbejegyzés helye az Egyesült Államok
 • tényleges tulajdonos
 • egyesült államokbeli lakcím
 • egyesült államokbeli születési hely
 • egyesült államokbeli állampolgárság

 

 

A FATCA megállapodással kapcsolatban bővebb információ a NAV honlapján keresztül érhető el:

http://www.nav.gov.hu/

 

Lépjen kapcsolatba velünk!
 
Kapcsolódó információk