Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseOldal nyomtatása

Nyugdíjbiztosítások adókedvezményének igénybevétele

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az adóigazolásokat postáztuk.


A 2017-es évi személyi jövedelemadó bevallás rendjét érintően ismét változásra került sor, 2017. évre vonatkozóan munkáltatói adómegállapítás kérésére nincs lehetőség. Ez a változás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a magánszemélyek kizárólag önadózással készíthetik el a személyi jövedelemadó-bevallásukat, hiszen az állami adó- és vámhatóság (NAV) – a nyilvántartásában szereplő, a munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatai alapján – 2018-ban is elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét, külön erre irányuló kérelem nélkül.


Az adóbevallási tervezet az ügyfélkapun keresztül március 15-től tekinthető meg, egy erre a célra létrehozott elektronikus felületen.  A NAV valamennyi ügyfélszolgálatán, továbbá bármely megyei (fővárosi) kormányhivatalban, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalában, illetve a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálatain is elvégezhető az ügyfélkapu regisztráció. (Részletes információk ezzel kapcsolatban a NAV honlapján elérhető 32. számú információs füzetben találhatók.)


Az ügyfélkapuval nem rendelkező adózó
, amennyiben bevallási kötelezettségének még nem tett eleget, az adóévet követő év március 19-éig postai úton, telekommunikációs eszközön keresztül küldött rövid szöveges üzenetben, az ügyfélszolgálati irodákban személyesen vagy elektronikus úton kérheti, hogy az állami adó- és vámhatóság az adóbevallási tervezetet papír alapon, postai úton továbbítsa részére. A kérelemnek tartalmaznia kell az adózó születési időpontját és adóazonosító jelét is. Az elektronikus úton, vagy rövid szöveges üzenetben benyújtott kérelem nyilvántartásba vételéről az állami adó- és vámhatóság az adózó által a kérelem benyújtására választott kapcsolattartási formában tájékoztatja az adózót. Az adózó elérhetőségére vonatkozó adatok kizárólag az adóbevallási tervezetek igényléséhez kapcsolódóan kezelhetőek.


Ha az adózó az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal, illetve az annak alapjául szolgáló, az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő adatokkal nem ért egyet, az adóbevallási tervezet adatait az adóévet követő év május 22-ig az erre a célra kialakított elektronikus felületen javíthatja, kiegészítheti, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallást nyújthat be. A postai úton megküldött adóbevallási tervezet adatainak kiegészítésére, javítására az ügyfélkapu használatával elérhető elektronikus felületen vagy az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített 17SZJA, azaz a 1753-as bevallás benyújtásával van lehetőség.


Elképzelhető, hogy az elkészített adóbevallási tervezet nyugdíjbiztosítási nyilatkozat részében nem az Önök által kívánt összegek, adatok kerülnek feltüntetésre, ezért kérjük, szíveskedjenek ezt is ellenőrizni!


Az adóhatóság adóbevallási tervezettel kapcsolatos tájékoztatását kérjük, szíveskedjenek figyelemmel kísérni! Fontos információkat talál a https://www.nav.gov.hu/nav/szja/szja honlapon.


Az adóbevallási tervezet mellett továbbra is él, 17SZJA néven (a 1753-as) adóbevallási nyomtatvány. Az adózó választhat a fenti adóbevallási tervezet és a 17SZJA adóbevallás között, de ha az adózó több bevallást is benyújt, akkor az elsőként megtett bevallás minősül az adózó bevallásának.


Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, hogy az adóigazoláson is szereplő adatokat hol kell a 17SZJA (1753-as) adóbevallásában feltüntetnie:


A 17SZJA (1753-as) számú bevallás 02 számú lapjának C jelű blokkjában van lehetősége rendelkeznie az adóhoz kapcsolódó kedvezményről. Amennyiben Ön több nyugdíjbiztosítási szerződésre történt befizetés alapján kíván nyilatkozni, szerződéseit külön 1753-02 lapok kitöltésével tudja feltüntetni adóbevallásában. A jóváírás a befizetésekkel arányosan teljesül, együttesen a maximális kedvezmény mértékéig.

  • A 144. sorba kell az adóigazoláson szereplő összeg 20%-át, legfeljebb 130 000 Ft-ot feltüntetni.*
  • A 145. sorba az igényelt adókedvezmény összegét kell beírnia, mely értéke legfeljebb a 144. sorban szereplő összeg lehet.
  • A 146. sorban kérjük, hogy az alábbi adatokat tüntesse fel:**

A biztosító neve: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
A biztosító adószáma:            10491984-4-44
A biztosító számlaszáma:       11600006 – 00000000 - 68713874

  • A 148. sorban pedig a rendelkezési jogosultságot megalapozó nyugdíjbiztosítási szerződés kötvényszámát kell feltüntetnie.


Az alábbi példán mutatjuk be, hogyan töltheti ki adóbevallása vonatkozó részét: 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a nyugdíj célra befizetett összeghez a nyugdíjbiztosításának lejárata (az öregségi nyugdíjkor betöltése) előtt hozzá kíván jutni, a teljes szerződésre vonatkozó adókedvezmény 20%-kal növelt összegét kell visszafizetnie az adóhatóságnak.


*A magánszemélyek személyi jövedelemadójáról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. (SZJA) törvény 44/C § (1) pontjában meghatározott módon és feltételekkel nyugdíjbiztosítása alapján összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részére vonatkozóan adóbevallásában nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot tehet az adóévben a szerződőként a biztosítására befizetett összeg 20%-a, de legfeljebb 130 000 forint – nyugdíj-előtakarékossági számlával és önkéntes pénztári megtakarítással együttesen pedig legfeljebb 280 000 forint – átutalásáról. A maximálisan igénybe vehető, nyugdíjcélú kedvezmény összegét módosíthatják az egyéb igénybe vett kedvezmények.


** Az adóhatóság a nyugdíjbiztosítási nyilatkozatában meghatározott összeget az Ön által megjelölt biztosító pénzforgalmi számlaszámára utalja át, ezzel növelve nyugdíjcélú megtakarításai összegét, a bevallásban szereplő biztosítónál kötött nyugdíjbiztosítási szerződésén. Amennyiben több biztosítónál is rendelkezik nyugdíjbiztosítással, akkor a szerződésekre összesen, igazoltan befizetett összegről tehet nyilatkozatot.

 

Lépjen kapcsolatba velünk!